MISINGI YA KAZI
     
 
Na Misingi ya Kazi
1 Huduma bora ya maji ya jumla
2 Uwajibikaji
3 Uwazi
4 Ubunifu
5 Mteja kwanza