BODI YA WAKURUGENZI YA KASHWASA
     
 
Na. Jina Cheo Uwakilishi
1. Eng. Joshua Mgeyekwa Mwenyekiti  
2. Dk. Edith C. Kwezi Makamu Mwenyekiti Mwakilishi wa Wanawake
3. Bw. Anderson Nsumba Mjumbe Mkurugenzi Mtendaji wa Manispaa ya Kahama
4. Bw. Allen Marwa Mjumbe Watumiaji wakubwa wa maji
 5. Bw. Jonathan M.Mafunda Mjumbe Mwakilishi kutoka TCCIA
6. Bi. Ancila Karani Mjumbe Mwakilishi kutoka Ofisi ya Katibu Tawala Mkoa wa Shinyanga
7. CPA. Joyce Msiru Mjumbe Wizara ya Maji
8. Bw. Patrick K.Charles
Mjumbe Mwakilishi kutoka Ofisi ya Katibu Tawala Mkoa wa Mwanza
 9. Eng. Patrick Nzamba
Katibu Mkurugenzi Mtendaji wa Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Kahama Shinyanga